کارشناس گروه

تعداد بازدید:۴۳۴۶

 

 

 

 

کارشناس گروه :

نام و نام خانوادگی : زینب خشتگردروازه

میزان تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی

عنوان پست سازمانی : کارشناسی آزمایشگاه سمعی بصری

وظایف :

-        تدوین برنامه درسی زبان عمومی برای کلیه گروههای آموزشی دانشگاه تبریز

-        تدوین برنامه درسی دوره های :

                    کارشناسی 
                          کارشناسی ارشد 
                          دکتری

-        تدوین برنامه استادان گروه

-        تدوین برنامه امتحانات

-        همکاری با اداره آموزش دانشکده در حسن اجرای امتحانات  

-        همکاری با پردیس بین المللی ارس در زمینه تدوین برنامه درسی و امتحانات رشته زبان انگلیسی

-        پاسخگویی به ارباب رجوع و دانشجویان

-        کنترل کلاسها

-        راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در تهیه و تنظیم پروپوزال

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰