طبق اطلاعیه مدیریت محترم حراست دانشگاه
دانشجویان محترم ورودی جدید از مراجعه حضوری برای دریافت کارت چند منظوره دانشجویی خودداری نمایند و به سامانه با آدرس card.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند، لازم به ذکر است پس از دریافت اطلاعات دانشجویانی که ثبت نام آنها نهایی شده است کارت های دانشجویی چاپ و از طریق پست به آدرس محل سکونت شان ارسال خواهد شد.


اطلاعیه چگونگی و مراحل ثبت نام ورودیهای جدید در تمام مقاطع تحصیلی
اطلاعیه جدید در مورد تغییر زمان آزمون درس ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE )به تاریخ 1399/10/10 ساعت 12

 


 


اطاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه(اطلاعیه شماره 1 ویژه نیمسال اول 1400-1399 )


 

تقویم آموزشی (از سایت مدیریت امور آموزشی دانشگاه)


 

اطلاعیه ها در خصوص شرایط دانشگاههای دیگر برای انتقال میهمان و ترم تابستانی

 


لیست قبولین  آزمون ایمنی مرداد ماه 99


 

راهنمای ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با همکاری گروه آموزشهای آزاد‌ و‌ مجازی برگزار می کند: