آزمون کمکهای اولیه و آتش نشانی

تعداد بازدید:۳۵۱۱
آزمون کمکهای اولیه و آتش نشانی

 


لیست قبولین آزمون ایمنی مرداد99


تغییر زمان برگزاری آزمون ایمنی تیر 99

آگهی آزمون ایمنی تیر ماه 99


لیست قبولین آزمون ایمنی بهمن ماه 98

 


آزمون کمکهای اولیه و آتش نشانی HSE بهمن 98

 


لیست قبولین آزمون ایمنی تیرماه 98


آزمون کمکهای اولیه و آتش نشانی HSE

نتایج آزمون ایمنی 97/11/06  

 

 

 

 

کمیته ایمنی بهداشت و محیط زیست دانشگاه تبریز

کلید واژه ها: کمکهای اولیه آتش نشانی آزمون HSE

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹