معاونت پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۵۰۴۱

نام                :                          محمد حسین
نام خانوادگی   :                          جواری
رشته تحصیلی :                          زبان فرانسه
مرتبه علمی    :                          استاد
مدرک تحصیلی :                         دکتری تخصصی


 تلفن دفتر ریاست و معاونت دانشکده : 33392161 و  33341150-041
فاکس :  33356017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی میتوانند با مراجعه به وب سایتهای زیر به آیین نامه ها و فرمهای مربوطه دسترسی یابند.

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸