مباحث آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۴۹۶۱
لیست دروس ارشد (صورتجلسه مورخه 9 - 03 - 1388)
لیست دروس کارشناسی ورودیهای بعد از 1387
لیست دروس پیشنیاز

مباحث آموزشی گروه

دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی ضمن فراگیری این زبان ، با روانشناسی زبان و جامعه شناسی آن نیز آشنا می شوند و به تجزیه و تحلیل کلام می پردازند . سیری در تاریخ ادبیات ، مکتب های ادبی ، متون نثر ، متون مطبوعاتی و شعر انگلیسی و آثار ترجمه شده ی متون دینی و اسلامی از دیگر مباحث آموزشی این گروه هستند

همچنین دانشجویان این گروه ضمن آشنایی با مباحث آواشناسی و زبان شناسی ، دستور نگارش ، فنون یادگیری زبان و روش ترجمه در زمینه اصول نظری ادبیات و درک مفهوم صحیح آن از طریق مطالعه گسترده ادبی، با فرهنگ های سایر ملل جهان آشنا یی بیشتری می یابند .

زمینه های پژوهشی

گستره زمینه های پژوهشی رشته زبان و ادبیات انگلیسی بسیار وسیع است . بررسی فنون یادگیری زبان و اصول ترجمه از یک سو و تقویت نیروی درک و مفهوم آشنایی با ادبیات دنیا به ویژه متون ادبی جهان از دیگر سو ، جزو مهمترین زمینه های پژوهشی گروه زبان و ادبیات انگلیسی به شمارمی رود . روش تحقیق ، آزمون سازی و برنامه ریزی برای تهیه مواد درسی نیز از زمینه های پژوهشی این گروه است .

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۰