ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۷۰۸۸

ریاست دانشکده

نام                  :                           مهدی
نام خانوادگی   :                          افخمی نیا
رشته تحصیلی :                          زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمی    :                           دانشیار
مدرک تحصیلی:                           دکتری تخصصی

 


تلفن دفتر ریاست دانشکده : 33392161 و  33341150-041
فاکس :  33356017

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷