اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۴۰۴۷

اعضای هیئت علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

 

ردیف

نام استاد

رشته تحصیلی

رتبه علمی

ایمیل

1

چنگیز مولایی 

فرهنگ و زبانهای باستانی

استاد

Chmowlaee@tabrizu.ac.ir

2

محمد حسن جلالیان چالشتری

فرهنگ و زبانهای باستانی

استادیار

M_jalalian@hotmail.com

3

محسن میرزایی باوندپور

فرهنگ و زبانهای باستانی

استادیار

Mohsen311@gmail.com

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵