مواد امتحانی دکتری ادبیات

تعداد بازدید:۳۸۹۵

مواد امتحانی دکتری ادبیات

 

1-      متون نثر فارسی

2-      متون نظم فارسی

3-      کلیات ادبی

4-      نظم ونثر عربی

5-      زبان انگلیسی : تاریخ ادبیات براوون ، دایره المعارف اسلام


آگهی مصاحبه دکتری 95 و نحوه ثبت نام الکترونیکی

 

 

 

 


آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵