کتابخانه تخصصی گروه

تعداد بازدید:۲۴۱۵

کتابخانه تخصّصی گروه

کتابخانه تخصصی، برای تأمین نیازهای ضروری استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه تأسیس شده است. در این کتابخانه قریب به سه‌هزار جلدکتاب وجود دارد. اهمّ موضوعات کتابها به قرار زیر است:

1.      انواع فرهنگ‌های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه

2.      دایره المعارف‌های فارسی ، عربی

3.      دواوین شعرای تازی‌گوی

4.      دیوان‌های شعرای پارسی‌گو

5.      تفاسیر قرآن کریم ( به زبان عربی و فارسی )

6.      کلیات ادبی( نقد ادبی، علوم بلاغی، دستور، سبک شناسی، تاریخ ادبیّات)

7.      کتابهای تاریخی و جغرافیایی

8.. ......

علاوه بر کتابها، در این کتابخانه مجلّات و نشرّیات تخصّصی دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز وجود دارد.

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۸۹