تماس با ما

تعداد بازدید:۳۹۵۰

 

                                         تماس با ما

  

1-خانم فرزانه سمساری ( مدیر آموزش ) به شماره تماس 33392155 (041)

2-خانم مریم وطن پور( کارشناس آموزش ) : به شماره تماس 33392125

3- خانم فریبا رفیقی ( کارشناس آموزش) : به شماره تماس 33392143                         

4- آقای سید جواد رضوی ( کمک کارشناس ) : به شماره تماس 33392130

 

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۳۹۶