گروه زبان و ادبیات ترکی آذری

تعداد بازدید:۷۰۵۶

نام مدیر گروه : دکتر محبوب طالعی

شماره تلفن :33392410 (041)


مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات ترکی آذری

سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات ترکی آذری

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۸