معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۴۶۶۹

معاونت آموزشی دانشکده ادبیات

 

نام                :                          سید مجید
نام خانوادگی   :                          صدرمجلس
رشته تحصیلی :                          فلسفه
مرتبه علمی    :                          دانشیار
مدرک تحصیلی :                         دکتری تخصصی

 


 تلفن دفتر ریاست و معاونت دانشکده : 33392161 و  33341150-041
فاکس :  33356017


لینک مدیریت امور آموزشی دانشگاه تبریز


 

 

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که در مرحله پایاننامه و رساله هستند برای انجام امور مربوطه به معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مراجعه فرمایند.


 

اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی میتوانند با مراجعه به وب سایتهای زیر به آیین نامه ها و فرمهای مربوطه دسترسی یابند.

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹