معرفی دانشکده ادبیات

تعداد بازدید:۶۲۵۵

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در سال تحصیلی 27 – 1326 با عنوان « دانشکده ادبیات و علوم انسانی » تأسیس شد . این دانشکده ابتدا در دو رشته تحصیلی تاریخ و جغرافیا ، و زبان و ادبیات فارسی ، فعالیت آموزشی خویش را آغاز کرده و بتدریج با گذشت زمان رشته های تحصیلی دیگری در آن ایجاد گردید .

مدت تحصیل در این دانشکده تا سال 1346 سه سال بود و از سال 1347 با تجدید نظر در مقررات آموزشی ، دوره تحصیل در این دانشکده به چهار سال افزایش یافت . در سال 1347 دوره فوق لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی و همچنین در سال 1354 دوره دکترای رشته مذکور در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز تأسیس شد .

در اسفند ماه سال 1367 دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دو دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تفکیک شد و اکنون دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با شش گروه آموزشی به فعالیتهای آموزشی خود ادامه می دهد .
آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸