برنامه کلاسی و امتحانی کلیه مقاطع گروههای دانشکده ادبیات برای نیمسال ۹۹۱

برنامه کلاسی و امتحانی دانشکده ادبیات

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۱۰۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۸۰۹

برنامه کلاسی و امتحانی کلیه مقاطع گروههای دانشکده ادبیات  برای نیمسال اول 1400-1399

 فارسی عمومی         برنامه کلاسی و امتحانی فارسی عمومی

                          برنامه کلاسی و امتحانی ترکی آذری اختیاری

 

گروه زبان انگلیسی

برنامه درسی گروه انگلیسی ( در تاریخ 1399/06/15 ویرایش شد)

برنامه امتحانی : کارشناسی    ارشد   دکتری

 

گروه زبان فرانسه   ( در تاریخ 1399/06/15 ویرایش شد)

برنامه درسی گروه فرانسه

برنامه امتحانی : کارشناسی     ارشد    دکتری

گروه فارسی

برنامه درسی و امتحانی کلیه مقاطع  گروه فارسی  ( در تاریخ 1399/06/17 ویرایش شد)

برنامه  امتحانی  کارشناسی  ارشد  دکتری

گروه فلسفه

برنامه درسی و امتحانی گروه فلسفه   ( در تاریخ 1399/06/17 ویرایش شد)

 

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی ایران ( در تاریخ 1399/06/15 ویرایش شد)

 برنامه درسی و امتحانی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

 

گروه ترکی آذری

برنامه درسی و امتحانی گروه ترکی آذری  ( در تاریخ 1399/06/17 ویرایش شد)

 

این صفحه در دست تکمیل است و آخرین تغییرات  برنامه گروهها نیز درج خواهند شد.


( ۳۱ )