گروه زبان و ادبیات ترکی آذری

نام مدیر گروه : دکتر محبوب طالعی

شماره تلفن :

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۲۱۰