معرفی معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، یکی از دو معاونت در سطح دانشکده است که در کنار معاونت آموزشی و به عنوان عضوی از شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده، می کوشد تا بخشی از اهداف دو « معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه» و « معاونت  پژوهش و فناوری دانشگاه » را در دانشکده تحقق بخشد. 

 

 اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی میتوانند با مراجعه به وب سایتهای زیر به آیین نامه ها و فرمهای مربوطه دسترسی یابند.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۲۰۰