معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشکده

نام                :                          سید مجید
نام خانوادگی   :                          صدرمجلس
رشته تحصیلی :                          فلسفه
مرتبه علمی    :                          استادیار
مدرک تحصیلی :                         دکتری تخصصی


 تلفن دفتر ریاست و معاونت دانشکده : 33392161 و  33341150-041
فاکس :  33356017

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۲۱۷