اطلاعیه ها

اطلاعیه برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۶ (آزمون دوره های ایمنی، بهداشت و آتش نشانی)

اطلاعیه برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۶

آزمون دوره های ایمنی، بهداشت و آتش نشانی برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۶ (دانشجویان ارشد و دکتری در رشته های ادبیات و آموزش فرانسه، آموزش و ادبیات انگلیسی،ادبیات فارسی ،فلسفه و زبانهای باستانی) در روز چهارشنبه مورخه۹ اسفند ماه ۹۶ ، ساعت ۱۲ الی ۱۳ ، در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب