برنامه کلاسی و امتحانی کلیه مقاطع گروههای دانشکده ادبیات برای نیمسال اول ۹۸-۹۷

برنامه کلاسی و امتحانی کلیه مقاطع گروههای دانشکده ادبیات برای نیمسال اول ۹۸-۹۷

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۵۸۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۴۹۶

برنامه کلاسی و امتحانی کلیه مقاطع گروههای دانشکده ادبیات  برای نیمسال اول 98-97

 فارسی عمومی         برنامه کلاسی و امتحانی فارسی عمومی

 

گروه زبان انگلیسی

برنامه درسی گروه انگلیسی

برنامه امتحانی : کارشناسی    ارشد   دکتری

 

گروه زبان فرانسه

برنامه درسی گروه فرانسه

برنامه امتحانی : کارشناسی     ارشد

گروه فارسی

برنامه درسی و امتحانی گروه فارسی

گروه فلسفه

برنامه درسی و امتحانی گروه فلسفه

گروه ترکی آذری

برنامه درسی و امتحانی گروه ترکی آذری

این صفحه در دست تکمیل است و برنامه گروههای دیگر نیز اضافه خواهد شد.


۱۴ رای