شنبه 13 آذر 1395  |  English  |   |   | 
 نشریه زبان و ادب فارسی
 اطلاعات مرتبط

زبان و ادب فارسی
نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

 

(دارای درجة علمی- پژوهشی، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه

سردبیر: دکتر معصومه معدن‌کن

 

هیئت تحریریه:

1- دکتر عباس ماهیــار

استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

2- دکتر تقی پورنامداریان

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3- دکتر منوچهر اکبری

استاد دانشگاه تهران

4- دکتر فاطمه مدرسی

استاد دانشگاه ارومیه

5- دکتر میرجلیل اکرمی

استاد دانشگاه تبریز

6- دکتر محمود بشیری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

7- دکتر خلیل حدیدی

دانشیار دانشگاه تبریز

8- دکتر محمد مهدی­پور

دانشیار دانشگاه تبریز

9- دکتر رحمان مشتاق­مهر

دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

10- دکتر چنگیز مولایی

دانشیار دانشگاه تبریز

11- دکتر اسداله واحـد

دانشیار دانشگاه تبریز

12- دکتر معصومه معدن کن

استاد دانشگاه تبریز

 

مدیر داخلی: محمد محمودی اصل

امور فنی: خدیجه پورزینی

حروفچینی و تنظیم صفحات: زهرا نبوره

چاپ: چاپخانه دانشگاه تبریز

تیراژ: 500 نسخه

بهای تک شماره: 12000 ریال

تاریخ انتشار:

نشانی: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکدة ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

تلفن و نمابر: 3392131-0411

پست الکترونیکی: nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir

·   این نشریه در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC به نشانی http://www.srlst.com نمایه می­شود.

·   این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی WWW.SID.ir نمایه می­شود.

 

 

 

 

راهنمای تدوین مقاله

1- مقاله حاصل پژوهش نویسنده در یکی از زمینه‏های تخصصی (زبان و ادبیات فارسی) باشد و قبلاً در جایی چاپ یا همزمان به نشریة دیگری ارسال نشده باشد. از ارسال همزمان دو یا چند مقاله خودداری شود.

2- مقـــاله با بـــرنامـة word 2000 تایپ و سه نسخه از آن به همراه سی دی ارسال شود. نام کامل نویسنده (نویسندگان)، آخرین مدرک تحصیلی، خلاصه‏ای از سوابق علمی، مرتبة دانشگاهی یا عنوان علمی، نشانی منزل، شماره تلفن و نمابر و نشانی پست الکترونیکی در صفحه جداگانه قید شود.

3- مقاله، حاوی چکیدة فارسی و انگلیسی، مقدمه و نتیجه باشد و حجم آن از بیست صفحة تایپ شده در برگهای A4 بیشتر نباشد.

4- چکیدة مقاله و کلمات کلیدی آن در یک صفحة مجزا- به همراه ترجمة انگلیسی آن- ارسال شود و اندازة چکیده از دوازده سطر و تعداد کلمات کلیدی از ده کلمه تجاوز نکند.

5- «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای آیین خط فارسی و معیار وصل و فصل کلمات قرار گیرد. شکل لاتینی اسامی خاص و اصطلاحات و ترکیبات خارجی بلافاصله در داخل دو کمان قید شود.

6- تمام یادداشتها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شمارة مسلسل آورده شود.

7- ارجاع به منابع و مأخذ در داخل متن، بلافاصله بعد از نقل قول یا اشاره‏ای بدان، در داخل دو کمان و با ذکر نویسنده، تاریخ انتشار اثر و شمارة صفحه صورت گیرد. اگر در یک سال از یک نویسنده دو یا چند اثر به چاپ رسیده و مورد استناد قرار گرفته باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب ... یا bو a و ... پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.

8- در فهرست پایانی، منابع به صورت زیر معرفی شوند:

کتاب: نام خانوادگی و نام کوچک نویسنده، (سال انتشار)، عنوان کتاب با حروف مورّب، نام مصحح یا مترجم، شمارة چاپ، محل نشر، نام ناشر

مقاله: نام خانوادگی و نام کوچک نویسنده، عنوان مقاله داخل گیومه، نام مجله/ مجموعه با حروف مورّب، شمارة مجله و مجموعه، سال انتشار، شماره صفحات مربوط به مقاله

منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ دسترسی، «عنوان مقاله»، نام وب سایت (یا عنوان نشریة الکترونیکی همراه با مشخصات نشریه)، صفحه / پاراگراف، نشانی اینترنتی.

 

مراحل پذیرش و چاپ مقاله

1- اعلام وصول بعد از دریافت مقاله

2- بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی که مقاله موارد ذکر شده را رعایت نکرده باشد، برای اصلاحات لازم به نویسنده عودت داده می‏شود)

3- در صورتی که مقاله، اشکال ساختاری نداشته باشد، برای ارزیابی به داور یا داوران صاحبنظری فرستاده می‏شود تا دربارة ارزش علمی و صلاحیت چاپ آن در نشریه اظهار نظر کنند.

4- نتایج داوریها در جلسات منظم هیئت تحریریه مطرح و دربارة مقالات هر شماره از نشریه، تصمیم نهایی اتخاذ می‏شود.

5- نظر نهایی هیئت تحریریه به اطلاع صاحبان مقاله می‏رسد.

 

 

 

راهنمای اشتراک

زبان و ادب فارسی

نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

 

      در صورت تمایل به اشتراک نشریه به ازاء هر شماره مبلغ 12000 ریال (هر سال 2 شماره) به حساب سیبا به شمارة 2177220415007 بانک ملی شعبة دانشگاه تبریز (کد بانک 4544) به نام دانشکدة ادبیات و زبانهای خارجی تبریز واریز و برگ اشتراک را همراه با اصل فیش بانکی به نشانی نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ارسال نمایید. در صورت تغییر نشانی، مراتب را به وسیلة نامه یا تلفن اطلاع دهید.

ضمناً این نشریه در پایگاه اطلاعاتی دانشگاه تبریز به نشانی www.Tabrizu.ac.ir قابل دسترسی است.

نشانی: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکدة ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

تلفن و نمابر: 3392131-0411

پست الکترونیکی: nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir

 

تاریخ درج : سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
تعداد بازديد از اين صفحه : 31688
آخرين تاريخ بازديد :13 آذر 1395  0:46
 
 
 
ارتباط با مسئولین دانشکده    |    اخبار و رویدادها    |    نقشه سایت    |    تماس با ما    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :