آگهی مزایده محل واحد تکثیر دانشکده ادبیات

 


اطلاعیه شماره 1  برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه تبریز

 


«اطلاعیه جدید آزمون ایمنی تیرماه 98»

 


 

تقویم آموزشی نیمسال دوم  98-97

 

 


 

 

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با همکاری گروه آموزشهای آزاد‌ و‌ مجازی برگزار می کند:


نخستین همایش ترجمه درچهار حوزه فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

لینک سایت همایش: http://phtr.tabrizu.ac.ir/fa