همکار محترم هیأت علمی

 موضوع: فراخوان همایش زبان (4)

 سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می رساند،به یاری خداوند متعال و به پیروی از رسم سال 94،مقرر شده است همایش زبان (4) در نیمه دوم آذر ماه سال 1395 همزمان با هفته پژوهش در دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی برگزار گردد. بدینوسیله نظر همکاران محترم را به برخی نکات لازم جلب می نماید:

1- عناوین و موضوعات مقالات باید در محدوده رشته و گرایش های تحصیلی دانشکدۀادبیات باشند.

2-پذیرش نهائی مقالات و درج آنها برای همایش یا چاپ، مشروط به داوری و تایید علمی آنها خواهد بود.

3- رعایت حداقل شرطهای صوری برای مقالات الزامی است؛مانند :

(چکیده ، مقدمه و طرح مساله ، متن مشتمل بر عنوان­های فرعی ، نتیجه گیری و فهرست منابع)

4-مقاله ها نباید برگرفته از یاداشتهای واقع در وبگاه­های شخصی یا مقالات ارائه شده به دیگر همایش ها یا نشریات، باشند.

5-تنظیم و نگارش مقالات فقط با  رسم الخط B Nazanin  و با فونت 12برای متن، و فونت 11 برای یادداشتها مقبول است.
حجم مقالات در حدّ متعارف (حداکثر حدود پانزده/15 صفحه)، مطلوب خواهد بود.

6- یاداشتهای مقاله، در پایان مقاله طی صفحه­ای مستقل و با عنوان یاداشت­هاباید نگاشته شود.

7-مهلت پایانی ارسال مقاله بطور کامل برای همایش 15/8/95 ( به صورت نسخه الکترونیکی و فیزیکی) است.