«اطلاعیه جدید آزمون ایمنی تیرماه 98»

 


فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد


تقویم آموزشی نیمسال دوم  98-97

 


 

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با همکاری گروه آموزشهای آزاد‌ و‌ مجازی برگزار می کند:


نخستین همایش ترجمه درچهار حوزه فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

لینک سایت همایش: http://phtr.tabrizu.ac.ir/fa